Video-analyse

Every face tells a story!

Video-analyse

Beveiligingspersoneel of operators willen natuurlijk ogenblikkelijk worden gewaarschuwd als er verdachte gebeurtenissen zijn bespeurd. Ingebouwde intelligente video-analyse analyseert continu beelden in real time om ogenblikkelijk een verdachte gebeurtenis te detecteren zodra er aan van tevoren vastgestelde alarmcriteria wordt voldaan. Dit helpt operators en bewakingspersoneel om meer tijd te kunnen besteden aan andere taken en alleen te reageren op belangrijke gebeurtenissen. Als zich een incident heeft voorgedaan willen operators of bewakingspersoneel opgeslagen videomateriaal bekijken om onweerlegbaar forensisch bewijs te vinden. Als tijd en plaats precies bekend zijn, kan dit gemakkelijk worden gedaan omdat de video-opnamen tijdsmarkeringen hebben. Maar als je de ontsnappingsroute van een dader wilt achterhalen en begrijpen op basis van de opnamen van vele camera’s, zal het vermogen om dat snel te doen alleen al worden beperkt door de grote hoeveelheid data.

Met dit in gedachten zou het nuttig zijn als videocamera’s in een netwerk zouden begrijpen wat zij zien. Met andere woorden, als zij ‘betekenis en structuur’ geven aan videodata met als doel om deze hanteerbaar en gemakkelijk toegankelijk te houden. Dankzij ingebouwde video-analyse is dit en nog veel meer mogelijk. Voor applicaties waar de veiligheid van levensbelang is, zoals de bescherming van omheiningen van vliegvelden, essentiële infrastructuren en regeringsgebouwen, maar ook grensbewaking en verkeerscontrole, is een videobewakingssysteem met een netwerk van camera’s met ingebouwde video-analyse essentieel.

Als het oog nog knippert, staat de camera aan

Netwerkcamera’s

Een beveiligingsnetwerk, bestaande uit beveiligingscamera’s waarbij video-analyse in de camera’s is ingebouwd, verzekert de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Elke individuele netwerkcamera met ingebouwde video- analyse kan dan immers onafhankelijk opereren zonder de noodzaak van een centrale server voor analyse – dus er is geen centraal punt dat kan uitvallen. Dit heet gedistribueerde of gedecentraliseerde intelligentie. Als één camera of codeerder het niet doet, blijft de rest van het systeem op vol vermogen werken. Daardoor is het ook gemakkelijk het systeem uit te breiden. De belasting van het netwerk en de opslagvereisten kunnen worden verminderd door alleen te streamen wat nodig is, omdat de analyse al is gedaan in de camera. Met gedecentraliseerde intelligentie ligt de focus op het significant verhogen van de robuustheid en de flexibiliteit van het systeem en het tegelijkertijd verlagen van de kosten.

Alleen alarmeringen wanneer nodig is.

Netwerkcamera’s met ingebouwde video-analyse kunnen worden geconfigureerd om automatisch alarmeringscriteria te identificeren, zoals naderende personen of pogingen om over hekken te klimmen. Het is belangrijk dat daarbij betrouwbaar onderscheid gemaakt kan worden tussen mensen en bijvoorbeeld een kat die door het beeld schiet. De alarmeringscriteria kunnen ook objecten omvatten die één of meer van tevoren vastgestelde lijnen overschrijden, waarbij zij een vastgestelde bewegingslijn volgen, of een verandering van snelheid (rennen), vorm (hurken) of hoogte-breedteverhouding (vallen). Real-time verwerking binnen de camera kan ook worden gebruikt om te alarmeren bij rondhangen of om achtergelaten objecten te detecteren, en daarmee het beveiligingsteam de informatie te geven die het nodig heeft om te reageren en snel actie te ondernemen.

De ongeëvenaarde All-in One MCU van Seguridad-Europe BV, het identificatie toegangs controlesysteem van Seguridad is de gezichtsherkenning-software die gezichten van (evenement)bezoekers vergelijkt met een personen database.

Flexibel én krachtig