Toepassingen

Festivals en evenementen | bouwplaatsen | calamiteiten

Cameratoezicht bij festivals en evenementen

De sfeer van een evenement is cruciaal voor de beleving en veiligheid van het publiek. Om dit goed te kunnen monitoren kun je evenementen beveiliging inzetten met behulp van camerabewaking. Door de toegenomen werkdruk op beveiliging en politie medewerkers is het zeer gewenst gebruik te kunnen maken van bewakingscamera’s.

Opgenomen beelden kunnen door de politie en het Openbaar Ministerie worden gebruikt voor opsporing en vervolging maar ook voor evaluaties. Zekers bij grote evenementen kan men hierdoor een volgend evenement nog beter voorbereiden.

Het efficiënt inzetten van cameratoezicht tijdens evenementen kan leiden tot forse kostenbesparingen.

Vooraf & preventief

Het doel is potentiële veroorzakers van overlast of plegers van criminaliteit hun gedrag aan te laten passen.
Voorkomen van escalatie doordat men eerder kan optreden bij ongeregeldheden

Rechtstreeks & proactief

Door rechtstreeks toezicht kunnen incidenten vroegtijdig worden gesignaleerd waarna er een reactie kan worden gegeven waardoor het incident niet (verder) escaleert.

Achteraf & repressief

Door beelden op te nemen kunnen deze achteraf worden gebruikt, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal in een rechtszaak of voor een automatische boete.

  • Handhaving drugs- en drankbeleid
  • Handhaving verkeersovertredingen
  • Opsporing strafbare feiten
  • Evaluatie achteraf met de organisatie en betrokken diensten
  • Opleiding en training

Effecten 

  • Het effect van cameratoezicht is moeilijk aan te tonen, omdat cameratoezicht bijna altijd als onderdeel van een pakket aan maatregelen wordt ingevoerd. Ook is goed en gedegen evaluatieonderzoek kostbaar en tijdrovend waardoor het niet vaak wordt uitgevoerd. De meeste gangbare effecten zijn:
  • Gevoel van veiligheid
  • Opsporing en vervolging
  • Kwaliteit evaluaties

Wetgeving, overkoepelende privacy wet- en regelgeving

  • Elke camera betekent per definitie dat er een inperking op de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde wordt gemaakt. Dat is alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is (‘bij wet voorzien’) en als het noodzakelijk is.

Seguridad-europe bv. mobiele beveiliging snel en adequaat inzetbaar!

Crowd management

Crowd managment is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa’s en mensenstromen in veilige banen te leiden. Een onderdeel van crowd management is crowd control, dat van toepassing is op de praktische uitvoering van het evenement en zich richt op het sturen van een mensenmassa. Crowd management kan ook wel worden gezien als het beheersen van een mensenmassa en crowd control als het sturen van een mensenmassa.

Crowd management omvat onder meer de planning van de bewegwijzering en het plannen van de hoeveelheid en plaats van voorzieningen zoals toiletten. Bij grote muziekevenementen wordt gekeken naar de volgorde en locatie van optredens op de verschillende podia. Wanneer bijvoorbeeld twee bekende artiesten tegelijk een optreden verzorgen op twee ver van elkaar verwijderde podia op een festivalterrein, verdeelt het publiek zich vanzelf over de beide podia en wordt te grote drukte op een plaats vermeden.

Crowd management richt zich met name op het voorkomen van overcrowding en crossflow, twee grote mensenstromen die tegelijk in tegengestelde richtingen willen bewegen zodat het gevaar bestaat op verdrukking.

Crowd control

Crowd control kan worden gezien als het beperken van ongewenst groepsgedrag. Voorbeelden hiervan kunnen worden gezien rondom voetbalwedstrijden of andere grote sportevenementen, of bij grote festivals en popconcerten, maar ook op drukke publieke plaatsen zoals spoorwegstations. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management.

Crowd control is een onderdeel van crowd management en kan worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa’s. Dit is erop gericht om het ongewenste gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie. Bovendien is een belangrijk onderdeel van crowd control dus al gelegen in planning vooraf (crowd management). Een ander belangrijk element bij crowd control is het zorgen dat mensen zich rustig en comfortabel voelen.

Cameratoezicht geeft u de mogelijkheid sneller en beter in te grijpen op het moment dat ordeverstoring dreigt te ontstaan.

Plan van aanpak 

Door het opstellen van een veiligheidsplan en risicoanalyse kunnen wij als Seguridad-Europe BV samen met u als organisator bepalen op welke manier we cameraregistratie gewenst is voor uw evenement.

Wij leveren complete all-in oplossingen waarbij we gebruik maken van WIFI straalverbindingen, 3G en schotel verbindingen om beelden snel op de centrale meldkamer en of politie post [CP] beschikbaar te hebben.

Met ruim 32 camera’s die wij beschikbaar hebben, zijn er voldoende mogelijkheden voor een betaalbare oplossing voor de beveiliging van uw evenement en of festival.

Zowel binnen als buiten kunnen wij het gehele gebied, tent of terrein voorzien van camera’s welke u, de organisatie en of de politie kunnen gebruiken om voor, tijdens en na het evenement alles in de gaten te kunnen houden.

Zowel onze PTZ (bestuurbare-) als overzichtcamera’s zien alles wat u wenst te filmen en dit alles voor een zeer aantrekkelijke tarief.

 

Wij streven naar langdurige zakelijk contacten. Pas als U tevreden bent, zijn wij het ook!

Bouwplaats / terreinbewaking

Bescherm uw (bouw)terrein
Diefstal, vandalisme en overige calamiteiten zorgen jaarlijks voor miljoenen euro’s schade. De bouw loopt vertraging op, de kosten vallen hoger uit en ook schade aan de reputatie van het bouwbedrijf is niet ondenkbaar. Voorkomen is beter dan genezen. Cameratoezicht is hierbij het perfecte middel.

Veiligheid reist met u mee
Ook tijdens spoor- of wegwerkzaamheden is onze commandowagen MCU inzetbaar. Vaak moeten flinke meters per dag worden gemaakt. Veel bouwbegeleiders willen geen tijd verliezen aan het continue veilig opslaan van materiaal en gereedschap. De commandowagen MCU biedt uitkomst: permanent live cameratoezicht gedurende het project.

De commandowagen MCU kan voor lange of korte periodes worden ingezet. Moet er in de bouw bijvoorbeeld een week lang koper worden gelegd en is er extra beveiliging noodzakelijk? De MCU is de oplossing. Als de beveiliging niet meer nodig is, haalt een Seguridad-medewerker de wagen weer op.

Onze hoge-kwaliteit-beelden, het grote opnamebereik en dekkingsgebied bevorderen de veiligheid op uw terrein 

Calamiteiten

Adequaat anticiperen op verschillende calamiteiten

Onverwachte gevaarlijke situaties door bouwwerkzaamheden, massaprotesten, archeologisch onderzoek na wegopbrekingen, een beladen sportwedstrijd. Zo maar wat calamiteiten die met cameratoezicht veiliger en meer controleerbaar kunnen worden.

Binnen no time paraat
Slimme camera’s van Seguridad-EuropeBV bieden de mogelijkheid om verdachte situaties in een nog vroeger stadium te detecteren. Dit levert tijdwinst op die van onschatbare waarde is bij het voorkomen van incidenten.

Bij spoedgevallen is de commandowagen in heel Nederland binnen 5 uur paraat. Ook in de weekends en avonduren. Binnen 5 uur kan elke locatie worden voorzien van de beste camerabewaking.

De commandopost op wielen brengt iedere situatie in kaart. Als de rust is weergekeerd, wordt de camerawagen direct weggehaald.

Promotie én beveiliging vanuit onze Mobiele Commando Unit

Evenement promotie

Naast de beveiligingsdoeleinden bestaat de mogelijkheid om vanuit de commandowagen opnames te maken voor promotie van evenementen, bijv. het projecteren van festivalbezoekers op de grote schermen van een feesttent. De bezoekers zijn dan gelijk op de hoogte van het aanwezige cameratoezicht. Een dergelijke promotie kan parallel lopen met de camerabeveiliging zonder deze te ondermijnen, dankzij onze uitgebreide hard- en software.